Hard skills vs Soft skills

Hard skills en soft skills: wat is het verschil

Er zijn twee soorten vaardigheden die aan de orde komen op je cv: hard skills en soft skills. Werkgevers zijn in de meeste gevallen op zoek naar kandidaten met een combinatie van beiden. Wanneer je solliciteert naar een baan is het daarom slim om zowel de hard als soft skills te benoemen in je cv.

Maar wat zijn deze hard- en softskills eigenlijk? En hoe kun je ze inzetten voor meer succes bij de volgende stap in je carrière?

Wat zijn hard skills?

Hard skills zijn specifieke professionele vaardigheden die je kunnen worden aangeleerd door studie, opleidingen training. In de meeste gevallen zijn de harde skills de technische expertise die een werkgever van een werknemer verwacht. Harde vaardigheden kunnen in de meeste gevallen worden gemeten, gedefinieerd of beoordeeld, bijvoorbeeld door het afleggen van een examen.

Iedere baan vereist typische hard skills die meestal de basis zijn van de functie-eisen. Een recruiter zal dan ook in een cv zoeken naar de harde vaardigheden om objectief te kunnen bepalen hoe goed een kandidaat in staat zal zijn om de belangrijkste taken binnen een functie uit te kunnen voeren.

Hard skills ontwikkelen

Je kunt harde vaardigheden op verschillende manieren verder ontwikkelen en verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld met klassikaal onderwijs, (online) cursussen en trainingen, leren op de werkvloer (training on the job), het lezen van boeken of het doen van onderzoek.

Voorbeelden van hard skills:

 • Analytische vaardigheden    
 • Programmeren
 • Talenkennis
 • Computerkennis of specifiek software binnen het vakgebied
 • Marketingkennis
 • Projectmanagement
 • Financiële planning

Wat zijn soft skills?

Wanneer we het hebben over zachte vaardigheden bedoelen we daarmee gewoontes of persoonlijke eigenschappen die een onderdeel zijn van je persoonlijkheid en werkethiek (en daar ook weer invloed op uitoefenen).

Soft skills hebben dus betrekking op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. We noemen ze om die reden ook wel people skills, interpersoonlijke vaardigheden of simpelweg persoonlijke vaardigheden. In de meeste gevallen worden soft skills niet aangeleerd op school, maar zijn ze het gevolg van emotionele intelligentie (EQ) en levenservaring.

Bepalen van jouw softe vaardigheden, bijvoorbeeld met een DISC-assessment, geeft een (potentiële) werkgever inzicht hoe jij binnen de organisatie zou functioneren. Bijvoorbeeld of jij wel op je plek zou zitten in een stressvolle baan of binnen een sterk competitieve team.

Soft skills ontwikkelen

Veel soft skills maken al van jongs af aan deel uit van iemands persoonlijkheid. In vergelijking met hard skills is het dus lastig om de soft skills die iemand niet of slechts in beperkte mate bezit verder te ontwikkelen.

Helemaal onmogelijk is het niet. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van communicatietrainingen wanneer iemand moeite heeft om zich verbaal of schriftelijk helder uit te drukken of assertiviteitstraining voor verlegen mensen.

Voorbeelden van soft skills:

 • Integriteit en betrouwbaarheid
 • Goed samen kunnen werken
 • Kritisch denken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Organisatorische vaardigheden
 • Kunnen werken onder stress
 • Empathie
 • Leergierigheid
 • Creativiteit

Wat is voor bedrijven belangrijker, hard of soft skills?

Goede communicatieve vaardigheden bepalen in hoeverre je op de werkvloer van toegevoegde waarde kunt zijn. Kun je goed overweg met andere werknemers en ben je bijvoorbeeld in staat om kritiek helder, maar wel op een gepaste manier te communiceren?

Soft skills zijn overdraagbaar naar elke werkkring. Wanneer je de juiste soft skills meebrengt, kun je op iedere werkplek goed functioneren. Want softe vaardigheden zorgen dat je in staat bent goed samen te werken en bij kunt dragen aan een positieve werkcultuur.

Ook het hebben van de juiste set aan hard skills is belangrijk. Tijdens je dagelijkse werkzaamheden wordt namelijk steeds een beroep gedaan op de vaardigheden die je alleen hebt kunnen ontwikkelen door het volgen van training, studie of moet opdoen door ervaring.

Voor werkgevers is dus een combinatie van de juiste hard skills en soft skills belangrijk. Maar, omdat soft skills moeilijker te ontwikkelen zijn, besteden bedrijven juist veel aandacht aan soft skills bij sollicitaties. Het kan daarom goed zijn dat een werkgever een kandidaat met sterk ontwikkelde zachte vaardigheden de voorkeur geeft ondanks dat misschien sommige hard skills nog (verder) ontwikkeld moeten worden.

Benadruk je vaardigheden bij je sollicitatie

Om een potentiële werkgever te laten weten welke hard en soft skills je bezit, noem je ze in zowel je cv als de begeleidende brief. En natuurlijk benadruk je de vaardigheden ook tijdens het sollicitatiegesprek.

Vermelden van vaardigheden in cv

Neem in je cv een onderdeel gewijd aan je vaardigheden op. Daarin benoem je de harde en softe skills die jij bezit. Je kunt ook de vaardigheden die je hebt opgedaan in eerdere functies benoemen. Solliciteer je bijvoorbeeld naar een baan waarin juridische kennis belangrijk is, maar waarin je ook goed moet kunnen communiceren met cliënten, dan kun je deze vaardigheden extra benadrukken bij je werkervaring.

Benoem soft en hard skills in je sollicitatiebrief

De begeleidende brief is een mooie gelegenheid om zowel de hard als soft skills te benadrukken. Gaat het om soft skills, dan zul je overigens ook écht moeten laten zien dat je ze hebt. Zeg dus niet alleen maar “ik beschik over leidinggevende capaciteiten”, maar schrijf in plaats daarvan “In mijn rol bij bedrijf XYZ heb ik aangestuurd op een recordomzet door het opzetten van een bonusstructuur die heeft gezorgd voor een goed resultaat”.

Noem je soft skills ook tijdens het sollicitatiegesprek

Natuurlijk bespreek je jouw vaardigheden ook tijdens de gesprekken met het bedrijf. Bij het sollicitatiegesprek kan de STAR-methode je helpen om de soft skills op een goede manier onder de aandacht te brengen.

STAR staat voor: Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Bij deze methode geef je voorbeelden van feitelijk (werk)gedrag dat te maken heeft met de functie. Je vertelt over een werkgerelateerde uitdaging, welke rol je daarbij speelde, wat je hebt gedaan dat van invloed was op uitkomst en wat het resultaat was van je actie.

Je kunt zo aantonen dat je de functie waarop je solliciteert goed zou kunnen uitvoeren. Als voorbereiding op een sollicitatiegesprek is het verstandig de STAR-methode voor te bereiden, zodat je tijdens het gesprek duidelijke en pakkende voorbeelden uit de praktijk kunt noemen.

Wil jij inzicht in jouw persoonlijke softskills? Vul hier het gratis DISC assessment in en ontvang direct de uitslag.