Interim Specialist vs Vaste Medewerker

Kiezen voor een interim-specialist of een werknemer in vaste dienst?

Het aantal mensen dat werkt als interimmer groeit de laatste jaren snel. Vaak wordt gezegd dat voor interimmers de afwisseling in werkzaamheden en vrijheid de belangrijkste drijfveren zijn achter de keuze voor een interimcontract. Voor bedrijven is het inhuren van een tijdelijke kracht extra aantrekkelijk vanwege de zelfstandigheid van een interim professional – al dan niet op zzp basis – en de daaraan verbonden flexibiliteit, het kleinere risico en de financiële voordelen die dat weer met zich mee zou brengen.

Hoewel al deze voordelen menig bedrijf natuurlijk als muziek in de oren klinken, is het inhuren van een tijdelijke kracht niet in alle gevallen de beste oplossing. Interimmer versus werknemer; wat is er eigenlijk beter voor uw bedrijf?

Wat is een interim-medewerker?

Onder interim verstaan we het tijdelijk invullen van een functie binnen een bedrijf. In de meeste gevallen start de interimmer op projectbasis bij een opdrachtgever, bijvoorbeeld omdat er behoefte is aan een tijdelijke werknemer met specialistische kennis, meestal doordat er binnen het bedrijf niemand anders beschikbaar is die de taak op zich kan nemen. 

Een belangrijk voordeel van een tijdelijke interim medewerker is de grote flexibiliteit. Zowel de interim-specialist als de opdrachtgever kunnen gemakkelijker inspelen op de vraag. Werknemers op interim basis hebben meer vrijheid, maar daardoor ook veel meer verantwoordelijkheid.

Door als interim-specialist aan de slag te gaan, kom je als professional in (relatief) korte tijd met verschillende opdrachtgevers in aanraking. Daardoor kun je jezelf als interim werknemer snel ontwikkelen en dat komt weer van pas bij een toekomstig vast dienstverband.

Benieuwd hoe het Dorien afgaat na haar eerste jaar als zelfstandig ondernemer? Lees het interview met Dorien Kaasjager-Bevers

Wanneer interim-medewerker inhuren?

1.   Er is behoefte aan (tijdelijke) specialistische kennis.

Er is iemand nodig voor een bepaald project of taak, maar binnen het bedrijf is de kennis daarvoor niet aanwezig. Een interim-specialist inhuren kan dan een goede (tijdelijke) oplossing zijn. Een interimmer is het gewend om zelfstandig te werken, en heeft al ervaring opgedaan met de werkzaamheden, waardoor er weinig ondersteuning vanuit het bedrijf nodig is om te starten. 

2.   Iemand neemt onverwacht ontslag.

Wanneer een persoon ontslag neemt, bijvoorbeeld om ergens anders te gaan werken, en de taken van deze medewerker kunnen niet worden opgevangen door andere medewerkers ontstaat er een probleem. Het inhuren van een interim-specialist is in dat geval een uitstekende korte termijn oplossing. De interimmer is in de meeste gevallen direct beschikbaar en heeft genoeg ervaring om alle ballen hoog te kunnen houden, terwijl het bedrijf in alle rust op zoek kan gaan naar een permanente vervanger.

3.   Tijdelijk extra medewerkers nodig.

Soms moet een project sneller worden afgerond, maar is er binnen het bedrijf onvoldoende mankracht (m/v) beschikbaar. Een of meerdere interim-professionals aan het werk zetten lost het tijdelijke tekort op. De tijdelijke specialist kan namelijk snel starten en brengt ook al relevante ervaring mee, waardoor het project voortvarend kan worden opgepakt en afgerond. Met het inhuren van een interimmer is de werkdruk weer in balans. 

Aandachtspunten bij de inhuur van interimmers

  • Er zijn strenge regels rond de inhuur van flexibele werknemers. De nieuwe Wet werk en zekerheid en de vernieuwde regels rond het inhuren van zzp’ers moeten schijnconstructies voorkomen. Dat vraagt om veel oplettendheid bij de werkgever. Worden de regels niet op de juiste manier toegepast, dan kan dat alsnog betekenen dat er sprake is van een vast contract.
  • Behalve in het geval van zzp’ers die bewust kiezen voor een interim contract, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat werknemers met een tijdelijke aanstelling stukken minder tevreden zijn met hun baan dan werknemers in vaste dienst of die in ieder geval uitzicht hebben op een vast dienstverband.
  • De flexibiliteit van een tijdelijk contract werkt twee kanten op. Ook de werknemer met een tijdelijke overeenkomst kan besluiten de werkzaamheden elders voort te zetten. 
    Dat kan voor uw dagelijkse bedrijfsvoering een risico zijn. Bijvoorbeeld bij bedrijfsspecifieke processen waarvoor de medewerker bepaalde kennis nodig. Vertrek van een medewerker kan dan op zijn minst onhandig zijn, gezien de huidige krappe arbeidsmarkt waarin een vervanger niet snel gevonden is.

Voordelen van een medewerker in vaste dienst

Verbeterde loyaliteit

Kiest u ervoor om nieuwe collega’s aan boord te halen met een vast contract dan toont u daarmee loyaliteit richting de werknemer. U laat zien dat u voor langere tijd een arbeidsrelatie wilt aangaan en dat zorgt voor loyale(re) en meer tevreden werknemers. 

Voorkom dat kennis verloren gaat

Vaste werknemers blijven meestal langer in dienst. In al die tijd doen ze ervaring op die ontzettend waardevol is voor uw bedrijf. Medewerkers in vaste dienst bouwen een goede relatie op met collega’s en klanten. Daardoor kunnen ze zich uitstekend verder ontwikkelen en beschikken over een goede kennis van uw producten of diensten.

Bindt (jonge) talentvolle medewerkers

Het is belangrijk om zowel ervaren krachten als jonge werknemers aan u te binden. Zo kunt u waardevolle kennis en ervaring binnen het bedrijf houden en de toekomstige bedrijfsvoering veilig stellen. 

Dat jonge werknemers niet of minder vaak op zoek gaan naar een vaste arbeidsovereenkomst is een mythe. De wens om zeker te zijn van werk is voor jongere werknemers zeker niet anders dan bij oudere. Wilt u medewerkers aan u binden, dan doet u dat met goede arbeidsvoorwaarden en een vast contract hoort daar zeker bij.

Conclusie: interim of vaste werknemer?

Inhuren van een medewerker op interim basis biedt bedrijven interessante voordelen. Bij tijdelijke contracten zijn de personeelskosten transparanter. Een interimmer huurt u in tegen een vooraf afgesproken uurtarief. Zijn er onverwachte wendingen in de samenwerking, bijvoorbeeld als gevolg van arbeidsongeschiktheid, dan vallen de kosten voor u niet hoger uit.

Een ander groot voordeel is de schaalbaarheid. Flexibele werknemers zorgen simpelweg voor een meer wendbare organisatie. U kunt relatief gemakkelijk specialistische kennis inhuren en wanneer het project of taak is afgerond kunnen elkaars wegen weer net zo gemakkelijk scheiden. 

De benaming ‘interimmer’ is een afgeleide van het Latijnse ‘interim’, wat zoveel als ‘tussentijds’ betekent. Dat is ook precies hoe een interim-medewerker moet worden gezien: een tijdelijke medewerker voor het oplossen van een tijdelijke situatie. Wilt u werknemers behouden voor de lange termijn, overweeg dan een vaste aanstelling.

Voordat u een nieuwe werknemer aanneemt, kunt u dus het beste kritisch kijken naar de werkzaamheden en de efficiëntie binnen het bedrijf. Overleg, weeg de voors en tegens tegen elkaar af en vraag advies wanneer u twijfelt. U zult zien dat op die manier een weloverwogen en juiste beslissing wordt genomen.